Teamträning

Denna typ av aktivitet utvecklades på 1970-talet av den engelska militären för att skapa trygga, självständiga och effektiva arbetslag.

Detta är en teambildande aktivitet där samarbete blandas med en hel del skratt. Instruktören ställer gruppen inför olika problem och sätter upp ramar för uppgiftens utförande och fungerar sedan som observatör under den tid som gruppen löser uppgiften.

Aktiviteterna är arrangerade på så sätt att klassiska problem som kommunikation och tillit effektivt sätts på prov. Varje övning följs av en utvärdering där instruktören ställer frågor som avser att leda in på tankebanor där gruppen själv ges möjlighet att få bukt med de problem de eventuellt har.

En klurig aktivitet som kombinerar nytta med nöje.

Tidsåtgång ca 3 timmar (med ett fikastopp mitt i aktiviteten)
Pris per person är 450 kr
Tidsåtgång ca 2,5 tim
Minsta antal deltagare för bokning är 10 pers.
Det går fint att komma färre men vi måste ta betalt för minst 10 pers.
Fungerar även bra för grupper på över 100 personer

© 2021 Aktivator | Production: Magnus Stenman 2021