Boknings- och köpvillkor

För att Boka hos Aktivator måste man uppfylla följande
Bokningsregler

Vi gör inga återbetalningar av bokad produkt. Väljer du ombokningsgaranti kan du boka om din runda fram till 6 timmar innan turen startar. Undantag sker för åska eller andra omständigheter som kan göra klättringen farlig.

Info

Telefon: +46702110304, Mail: info@aktivator.nu
Organisationsnummer 556592-3421, Momsregistreringsnummer SE556592342101

Köpvillkor
Företagsinformation

www.aktivatorpark.se tillhandahålls av Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) med org nummer 556592-3421, i samarbete med OutVentures AB, org nummer 559241-7819. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Kontaktaddress
Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) Fjärdvägen 9 894 31 Själevad

Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Swishbetalning

Swishbetalning accepteras i kassan. Läs mer och skaffa Swish på https://swish.nu .

Skadade varor och reklamationer

När du påbörjar aktiviteten i bokningen är det viktigt att du kontrollerar så produkterna inte är skadade eller felaktiga. Skulle produkten vara felaktig eller skadad har du rätt till en ersättningsprodukt om det finns, annars full återbetalning.

Hyrestagaren är ansvarig för att sköta och använda utrustningen på bästa sätt. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren stå som ersättningsskyldig för uppkomna skador eller stöld.

Ångerrätt och öppet köp

Betald bokning återbetalas ej. Bokningen kan fram till sex timmar innan start flyttas till valfritt datum om "Vädergaranti" (ombokningsskydd) köps till bokningen. Full återbetalning ges vid väderförhållanden som gör aktiviteten olämplig eller farlig, exempelvis åska, storm eller andra väderförhållanden. Vid sjukdom återbetalas fullt belopp vid uppvisande av sjukintyg.

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

Kontakt & Kundtjänst

Kontakta Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) på e-post: info@aktivator.nu

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Aktivator ( Jur. KLB-Service AB), org. nr. 556592-3421, behandlar personuppgifter i samband med handeln på www.aktivatorpark.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål ("Ändamålen"):

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor ("Personuppgifterna"). Personuppgifterna är nödvändiga för att Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Aktivator ( Jur. KLB-Service AB)s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Aktivator ( Jur. KLB-Service AB)s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 ("GDPR"). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Aktivator ( Jur. KLB-Service AB) via info@aktivator.nu. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

© 2021 Aktivator | Production: Magnus Stenman 2021